VI GER ALDRIG UPP!

Allt börjar med ledarskapet…

SweDEM är uthålliga, vilket inte minst Holger Anderssons 10-åriga heltidsengagemang åt en av världens mest framgångsrika bilkoncerner, är ett klockrent exempel på.

Detta, och andra internationella uppdrag, berättar Holger gärna mer om vid ett möte.

Det finns också mycket att säga om SweDEM:s förmåga att fullt ut coacha genom hela utvecklingsarbetet – för att säkerställa snabb och kraftfull utformning av resultatprocessen samt dess implementering.

Likaså om hur och när KPI (Key Performance Indicators) kan bli ett viktigt verktyg i arbetet.

SweDEM har även resurser att införa kvalitetssäkringssystem enligt ISO-9000.

Behövs även mer kvalificerad personal? SweDEM har de rätta kontakterna.