MER OM SweDEM

Konsten att tidigt vara med i täten…

Att hela tiden ha koll på omvärlden, det är viktigt för företag i alla branscher.

Vidare visar erfarenheten att det kan vara farligt att vara för försiktig. Att gå ut lite
löst för att, som man säger på idrottsspråk, vänta på rätt tillfälle till att
öka farten. Sedan många år tillbaka handlar det ofta i stället om att tidigt
vara med i tätklungan.

Så är det såväl när oväntade händelser i omvärlden kräver nya taktiska grepp, som när
situationen på marknaden är mer normal.

SweDEM har utifrån denna utgångspunkt, sedan starten 1987, hjälpt företag att öka
effektivitet och lönsamhet – en ambition som kräver att vi arbetar med hela
företaget för att rutiner och processer ska kunna optimeras.

Allt börjar med ledarskapet

Ett tydligt ledarskap, med tydliga mål är grundförutsättningen.

En effektiv organisation med motiverade och engagerade medarbetare samt effektiva och
genomtänkta processer likaså. Utveckling och utformning av affärsprocesserna är
avgörande för framgången!