VÄGEN UPP!

Individ- och verksamhetsutveckling för ledare och medarbetare

Vill du utöva ett kraftfullt ledarskap, må bra och vara i balans?

Vill du hinna träna, ha bra uppföljning, våga mer och säga ja eller nej? Få tid över för familj och vänner, ha kul, ändra gamla mönster och tänka i nya banor? Ha tid för reflektion och utveckling och att fokusera på det viktigaste? Vill du utveckla medarbetare och verksamhet, nå både dina och era mål och skapa resultat?

Vägen Upp® innebär utvecklingsmöjligheter för dig som vill öka din förmåga att leda, skapa resultat för din verksamhet och växa som människa. Värdet för individen »

Vägen Upp® är konkret ett utvecklingsprogram för organisationer som vill uppnå meningsfulla mål och som förstår värdet av kommunikation och ledarskap. Det är människor som skapar resultat – motiverade medarbetare skapar de bästa resultaten! Värdet för organisationen »

För mer information se vår hemsida, www.vagenupp.se, eller kontakta Holger Andersson, SweDEM AB