COACHANDE LEDARSKAP

Den viktiga ledarrollen…

Individ- och verksamhetsutveckling.

Ledarskapsutveckling – Coachande Ledarskap

 Ledarrollen har alltid varit viktig.

En av de stora frågorna idag är: Hur kan den bli tydligare? Och på samma gång mer flexibel?

Tydligare och flexiblare – det kan låta som en motsättning.

SweDEMs ledarutvecklingsprogram visar att det inte behöver vara så.

Första steget till utveckling är att du vågar se på din verksamhet och ditt ledarskap från ovan. Från en utsiktspunkt där du upptäcker okända vägar, oprövade stigar och nya möjligheter.

I och med detta är processen igång. Steg för steg ökar vi nu din förmåga till ett effektivt och coachande ledarskap.

Parallellt med ledarskapsutvecklingen krävs ofta att vi utvecklar även ledningsgruppens professionalism. Också här börjar det med att man ska se sin verksamhet med nya ögon.

För ökad effektivitet – och ökad medvetenhet om ledningsgruppens roll för företagets drift och utveckling.

Verksamhetsutveckling – Företagsutveckling.

På en marknad med krympande marginaler är det nödvändigt att ligga steget före konkurrenterna.

SweDEM ökar ditt företags lönsamhet och värde.

Till exempel genom att vi resonerar oss fram till hur du bäst skapar mätbarhet, exakthet och förutsägbarhet i din affärsmodell, och genom att den livsviktiga ”ordningen och redan” inte inverkar negativt på kreativiteten.

Och till exempel genom att vi säkerställer att beslutsunderlagen är tillräckliga för att man ska kunna arbeta metodiskt mot de uppsatta målen.

Du kan också med oss diskutera om medarbetare och partners är de rätta.

Och om hur du bäst beskriver ditt företags strategi för medarbetarna och eventuella investerare. Samt till exempel om det är dags att ta in nya styrelseledamöter eller kanske anställa en extern VD.

Det kan dessutom handla om mycket, mycket annat – för när du anlitar SweDEM täcker verksamhets- och företagsutveckling in en hel del viktiga variabler, som man alltför ofta förbiser. Och ibland för många faktiskt kan vara helt okända!.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår coaching ökar din förmåga att leda på ett tydligt och effektivt sätt. Samtidigt kan vi utveckla ledningsgruppen – till att bli mer effektiv och medveten om sin roll för företagets drift och utveckling.

Organisationsutveckling

Hur ser din organisation ut? Är den optimal för den verksamhet du bedriver, eller behöver den ses över? Har du rätt person på rätt plats i organisationen och hur vet du att kunskap stannar i huset även när en medarbetare slutar?

Organisationsutveckling väcker därför frågor som: Har medarbetarna rätt utbildning och rätt erfarenhet? Och handlar de alltid på ett sätt som driver verksamheten framåt.

 Framgång.

Vill du bli lika framgångsrik som de kunder vi redan har arbetat med?

Kontakta oss för en förutsättningslös genomgång av din situation. Ju tidigare förändringarna börjar, desto snabbare får du resultat!

Mentorskap.

Via SweDEM kan du också få tillgång till en engagerad mentor. Denna persons kunnande delar vi med oss av under resan mot framgång och växande.

Våra mentorer är seniorer, med långa och intressanta arbetslivserfarenheter – vilket höjer värdet på alla mentorskap vi kan erbjuda.